دهکده تفریحی باغستان نگین گردشگری کرج است

کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج در کرمانشاه برگزار شد
دبیر دوم شورای اسلامی شهر کرج از دهکده تفریحی باغستان و جنگلکاری های حاشیه آن به عنوان نگین گردشگری این کلانشهر یاد کرد و گفت: با ایجاد کمربندی سبز به دور شهر شاهد کاهش آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی خواهیم بود.

کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج در کرمانشاه برگزار شد