فیلم | واکنش رشیدپور به خرید تبلت و ماشین برای اعضای شورای شهر تهران

کابوس جدید جهان با گرم شدن زمین؛میکروب‌های خطرناک یخ زده بیدار می‌شوند!
رضا رشید پور در واکنش به خرید تبلت و ماشین برای اعضای شورای شهر تهران گفت: با تبلت 5 میلیونی خودرو طراحی می کنند نه اینکه به کارتابل اداری وصل بشوند!

کابوس جدید جهان با گرم شدن زمین؛میکروب‌های خطرناک یخ زده بیدار می‌شوند!