رئیس سازمان زندان ها: پدر ۲۵۰هزار کودک در زندان‌های کشور است

کابوس ادامه‌دار بازیگر سینما/ امیر آقایی: معاند و برانداز نیستم
رئیس سازمان زندان های کشور گفت: هم اکنون با وجود متاهل بودن ۶۵ درصد زندانیان، ۲۵۰هزار کودک با زندانی بودن پدر خود مواجه هستند.

کابوس ادامه‌دار بازیگر سینما/ امیر آقایی: معاند و برانداز نیستم