مخالفت بان کی مون با لایحه شهرک سازی رژیم صهیونیستی

چین زیردریایی آمریکا را توقیف کرد
ایرنا نوشت: بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز جمعه از نمایندگان رژیم صهیونیستی خواست، لایحه ای که شهرک سازی در زمین های شخصی فلسطینی ها در کرانه باختری را مجاز می داند، مورد بازنگری قرار دهند.

چین زیردریایی آمریکا را توقیف کرد