مایکروسافت ۳۰ هزار پی سی سرفیس استودیو فروخت

چینی‌ها با مجسمه ترامپ به استقبال سال خروس می‌روند
مایکروسافت دو برابر انتظار، پی سی همه‌کاره سرفیس استودیو فروخت.

چینی‌ها با مجسمه ترامپ به استقبال سال خروس می‌روند