از این حضور باید استقبال کرد

چگونه آیفون یا گوشی اندرویدی خود را ماهواره‌ای کنیم؟
اهمیت انتخابات ریاست جمهوری سال آینده عمدتا در مراحل کنشگری جاری ، بسیار مهم است اما نه به دلیل حضور شخصی مانند حمید بقایی!این تصوری به غایت خام خواهد بود .بلکه به دلیل تفاوت های سیاسی ماندگاری ست که این انتخابات بر جای خواهد گذاشت.

چگونه آیفون یا گوشی اندرویدی خود را ماهواره‌ای کنیم؟