بحث و جدل مخاطبان درباره حق طلاق زنان: به نفع مردان هم است/ پس مهریه نگیرید!

چه کنید تا کارکنان به شما احترام بگذارند؟
مخاطبان خبرآنلاین، در واکنش به گفتگویی که درباره اعتراض به برنامه دورهمی با تمسخر حق طلاق زنان انجام شده بود، اظهارنظرهای مختلفی داشتند.

چه کنید تا کارکنان به شما احترام بگذارند؟