کسب رتبه اول توسط توزیع برق استان مرکزی در ارزیابی عملکرد وزارت نیرو

چه سرطان‌هایی در اردبیل و یزد شایع است؟ / بیشترین سرطان‌ها در بین مردان و زنان
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی موفق به کسب رتبه اول در ارزیابی عملکرد وزارت نیرو در سال 94 و ” دستگاه برتر استانی” در سطح دستگاهی جشنواره شهید رجایی درشرکت های زیرمجموعه بخش برق و انرژی شد.

چه سرطان‌هایی در اردبیل و یزد شایع است؟ / بیشترین سرطان‌ها در بین مردان و زنان