کردستان ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری در پتروشیمی دارد

چه زمانی باید دندان عقل‌تان را جراحی کنید؟
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان اظهار داشت: کردستان ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری در پتروشیمی و صنایع پایین دستی دارد.

چه زمانی باید دندان عقل‌تان را جراحی کنید؟