رویکرد جدید فدراسیون در مورد سایر اسلحه ها قابل تقدیر است

چند درصد عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی انجام می‌شود؟
سرپرست تیم ملی فلوره در گفتگو با خبرنگار خبرآنلاین: بچه های فلوریست کشورمان با رویکرد جدید فدراسیون، مورد حمایت قرار می گیرند.

چند درصد عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی انجام می‌شود؟