فیلم | جهانگیری: ریاست جمهوری محل کارآموزی سیاستمداران تازه‌کار نیست

چطور رئیسی با اعضای دولت احمدی‎نژاد؛ شعار اقتصاد مقاومتی می‎دهد؟
اسحاق جهانگیری به عنوان پنجمین نامزد ریاست جمهوری پشت تریبون قرار گرفت. او در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: امروز بار دیگر دو نگاه، دو تفکر در برابر هم قرار گرفتند از یک طرف جریانی که سعی داشت با ماجراجویی، جنجال آفرینی،‌ بگم بگم های دروغی، خط کشی های واهی و خیال بافی، ناپختگی و بی تجربگی خود را در سیاست داخلی و خارجی پنهان کند.

چطور رئیسی با اعضای دولت احمدی‎نژاد؛ شعار اقتصاد مقاومتی می‎دهد؟