پابرهنه بودیم اما لباس تیم‌ملی را از تن نکندیم

چرخ راننده ها از فقر می چرخد / تن های خسته و جیبهای بی آتیه!
علیرضا نادی و بهنام محمودی، دو بازیکن سابق تیم‌ملی والیبال در کافه خبر حاضر شدند و درباره وضعیت والیبال کشور صحبت کردند.

چرخ راننده ها از فقر می چرخد / تن های خسته و جیبهای بی آتیه!