زمان تشییع پیکر پوران فرخزاد اعلام شد

چرا کی‌روش مذاکره با اماراتی‌ها را شخصا به‌عهده گرفت؟
ایسنا نوشت: مراسم تشییع پیکر پوران فرخزاد یکشنبه ۱۲ دی‌ماه برگزار می‌شود.

چرا کی‌روش مذاکره با اماراتی‌ها را شخصا به‌عهده گرفت؟