انتشار گزارشی 13 صفحه‌ای از نقش روسیه در حملات سایبری در آمریکا

چرا وقتی می‌ترسید سریع‌تر نفس می‌کشید؟
نهادهای امنیتی آمریکا یک گزارش سیزده صحفه ای علیه روسیه منشتر کرده اند که دخالت این کشور را در حملات سایبری علیه آمریکا نشان می دهد.

چرا وقتی می‌ترسید سریع‌تر نفس می‌کشید؟