شاخص آبرسانی روستایی در گیلان ده درصد افزایش یافته است

چرا نباید از ژیلت‌های یک‌بار مصرف و ارزان قیمت استفاده کنید؟
استاندار گیلان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت : شاخص آبرسانی روستایی در گیلان 10 درصد افزایش یافته است.

چرا نباید از ژیلت‌های یک‌بار مصرف و ارزان قیمت استفاده کنید؟