تصاویر | بارش برف در یزد، مشهد، گرگان، بیرجند، ارومیه و لامرد

«چرا نازی پرواز کرد؟» در تماشاخانه سه نقطه
سامانه بارشی فعال بر روی کشور در غالب مناطق کشور سبب بارش برف و باران شد.

«چرا نازی پرواز کرد؟» در تماشاخانه سه نقطه