سفیر ایران در گرجستان: از حقوق گردشگران ایرانی صیانت می شود

چرا رای انضباطی مسابقه ماشین‌سازی – پرسپولیس اعلام نمی‌شود؟
سفیر ایران در گرجستان ضمن ارزیابی مثبت از سفر وزیر امور خارجه به گرجستان گفت لغو ویزای دو کشور تاثیر زیادی بر افزایش گردشگران داشته است.

چرا رای انضباطی مسابقه ماشین‌سازی – پرسپولیس اعلام نمی‌شود؟