هشدار “توقیف اموال” اداره مالیات به اعضای هیات مدیره پرسپولیس

چالش اساسی مراکز تخصصی درمانی، نبود توازن در تعرفه‌هاست
اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس به خاطر بدهی ۱۰۰ میلیاردی این باشگاه به اداره مالیات از سوی این اداره هشدار توقیف اموال شخصی گرفتند.

چالش اساسی مراکز تخصصی درمانی، نبود توازن در تعرفه‌هاست