تلاش مذبوحانه و امید عبث یک کارگردان!

چاره‌ای برای زنان اگر مورد ضرب و شتم شوهر قرار گرفتند/ با «ترنج» آشنا شوید
بهاره رهنما می‌گوید در ایران معمولا رسم نیست پیشنهاد بدهید یا به خواستگاری بروید، اما من به جلال تهرانی پیشنهاد دادم «سونات پاییزی» را کارگردانی کند که تا زنده‌ام در آن بازی کنم.

چاره‌ای برای زنان اگر مورد ضرب و شتم شوهر قرار گرفتند/ با «ترنج» آشنا شوید