امیرعبداللهیان با رئیس مجلس سوریه دیدار کرد

پیکرهای تازه کشف شده پلاسکو اگر کنار این فلزات مذاب بود…
خانه ملت نوشت: دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس مجلس سوریه دیدار کرد.

پیکرهای تازه کشف شده پلاسکو اگر کنار این فلزات مذاب بود…