فیلم | خداحافظی جالب دختر کوچولو با رهبر انقلاب | خداحافظ رهبر

پیکان نبرد حیثیتی را از ارومیه بعد ۳ سال برد | معروف باز هم اخطار گرفت
خداحافظی جالب دختر کوچولو با رهبر انقلاب در حاشیه حضور در منزل خانواده شهید اعلمی را در ویدئوی زیر ببینید.

پیکان نبرد حیثیتی را از ارومیه بعد ۳ سال برد | معروف باز هم اخطار گرفت