درآمد 13 میلیون تومانی فدراسیون فوتبال از محل فحاشی هواداران!

پیش بینی قیمت نفت تا سال 2020
کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص دو تیم لیگ برتری صادر کرد.

پیش بینی قیمت نفت تا سال 2020