فقط پیکر ۳شهید آتش‌نشان حادثه پلاسکو به پزشکی‌قانونی منتقل شده است

پیش‌بینی چندین ساختمان برای کسبه پلاسکو
ایسنا نوشت: جانشین رئیس سازمان پزشکی قانونی در مدیریت بحران از انتقال اجساد سه تن از آتش نشانان شهید در حادثه پلاسکو به مرکز پزشکی قانونی خبر داد.

پیش‌بینی چندین ساختمان برای کسبه پلاسکو