سکونت ۲۰۰هزار حاشیه‌نشین در شیراز

پیش‌بینی باران شدید برای تهران و 9 استان دیگر
«خبرجنوب» نوشت: یکی از مشکلاتی که سال هاست بسیاری از شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، پدیده حاشیه نشینی است به طوری که در برخی موارد این امر به یک بحران اجتماعی برای شماری از شهرها تبدیل شده است.

پیش‌بینی باران شدید برای تهران و 9 استان دیگر