آغاز دور جدید فعالیت‌های اکتشافی نفت و گاز ایران در خلیج فارس

پیش‌بینی آسمان ابری همراه با وزش باد و بارش در استان اصفهان
مهر نوشت:با امضای اولین قرارداد حفاری، فعالیت‌های جدید اکتشاف نفت و گاز ایران در آب‌های خلیج فارس آغاز شد.

پیش‌بینی آسمان ابری همراه با وزش باد و بارش در استان اصفهان