نظر دادستان کل کشور درباره حذف کامل اعدام در پرونده‌های مواد مخدر

پیشنهاد توییتری روحانی به قوه قضاییه: همه حساب‌های خود را روشن نمایید
ایسنا نوشت: دادستان کل کشور گفت: یکی از عرصه‏‌های نفوذ دشمن، تلاش در زمینه فضای مجازی است که دولت به لحاظ مسئولیت خود باید اقدامات جدی در این عرصه انجام دهد.

پیشنهاد توییتری روحانی به قوه قضاییه: همه حساب‌های خود را روشن نمایید