حمایت نکونام از شهباززاده همراه با کنایه!

پیروزی شاگردان کمالوند در بندر
مهاجم ایرانی تیم آلانیا اسپور موفق شد دروازه گالاتاسرای را باز کند.

پیروزی شاگردان کمالوند در بندر