بسیج تمام امکانات برای تقویت کارگاه عمرانی، خدماتی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی اردبیل

پیدا شدن جسد یکی از جان باختگان سیل در عجبشیر/ پیکرهای دو کودک 18 ماهه و 6 ساله همچنان مفقود است
اما شهرداری اردبیل که این روزها در همه نقاط شهر اردبیل اکیپ‌های خود را فعال کرده تا چهره عمرانی، خدماتی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی را در قالب یک مجموعه به هم پیوسته به خوبی به نمایش بگذارد، این روزها در یک همت والا تلاشی فراگیر انجام می‌دهد تا در بهترین شرایط برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌ها در مسیر توسعه و پیشرفت شهر اردبیل به نتیجه برسد .

پیدا شدن جسد یکی از جان باختگان سیل در عجبشیر/ پیکرهای دو کودک 18 ماهه و 6 ساله همچنان مفقود است