تصاویر | بازگشایی بازار کریسمس برلین بعد از حادثه مرگبار دوشنبه‌

پیام صادقیان از ماشین‌سازی اخراج شد
بازار کریسمس برلین بعد از حادثه تروریستی دوشنبه شب و ورود یک کامیون به میان مردم که منجر به کشته شدن ۱۲ نفر شد بازگشایی شد.

پیام صادقیان از ماشین‌سازی اخراج شد