تصویری از سردار در رختکن تیم والیبال گنبد

پیام توییتری روحانی از سفر یک روزه به ارمنستان
سردار آزمون تماشاگر ویژه بازی والیبال تیم شهرش بود.

پیام توییتری روحانی از سفر یک روزه به ارمنستان