روایت کانال تگرامی رهبری از جلسه هاشمی شاهرودی با موسوی در سال88 /قول داد تظاهرات را لغو کند اما…

پیام تسلیت داریوش مهرجویی به مردم ایران
کانال تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری برای اولین بار نقل قولی از هاشمی شاهرودی درباره وقایع سال ۸۸ را منتشر کرد.

پیام تسلیت داریوش مهرجویی به مردم ایران