پلاسکو می‌توانست فاجعه‌ملی نباشد/ اطفاء آتش‌اولیه علمی نبود

پیام تسلیت حسین انتظامی برای درگذشت محمدرضا ثقفیان
نشست خبری هیات ویژه رسیدگی به حادثه پلاسکو با حضور اعضای این هیات، خبرنگاران رسانه‌های مختلف و شماری از دانشجویان برگزار شد و اعضای این کمیته به ارائه گزارش از تحقیقات 2 ماه خود پرداختند.

پیام تسلیت حسین انتظامی برای درگذشت محمدرضا ثقفیان