دادستان کل کشور: تذکرات درباره ایمن‌نبودن پلاسکو داده شده بود اما نباید به تذکر اکتفا می‌کردند

پیام‌ تسلیت جهانگیری در پی حادثه ساختمان پلاسکو
تسنیم نوشت: دادستان کل کشور گفت: تذکرات لازم درباره ناایمن بودن ساختمان پلاسکو داده شده بود اما نباید صرفا به تذکر اکتفا می‌شد.

پیام‌ تسلیت جهانگیری در پی حادثه ساختمان پلاسکو