ترامپ با جلسات امنیتی چه می‌کند؟

پیامک روحانی همزمان با امضای منشور حقوق شهروندی به مردم
ایسنا نوشت: به نظر می‌رسد جلسات اطلاعاتی هرروزه که برای روسای جمهور آمریکا برگزار می‌شود موسوم به “جلسه روزانه ریاست جمهوری” (PDB) در دوران ریاست جمهوری ترامپ اهمیتشان را از دست بدهند.

پیامک روحانی همزمان با امضای منشور حقوق شهروندی به مردم