لزوم توجه به ورزش نینجوتسوی بانوان آبادان

پژو ۲۰۰۸ روی خط تولید
مربی تیم نینجوتسوی بانوان آبادان خواستار توجه جدی مسئولان به این ورزش شد.

پژو ۲۰۰۸ روی خط تولید