بزرگراه‌ها و راه‌ شریانی که دولت یازدهم در استان تهران ساخت

پولدارهای اروپایی پولدارتر شدند
ایرنا نوشت:مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، از اجرای پروژه‌های بزرگراهی و توسعه زیرساخت‌های راه‌های این استان برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال جاری خبر داد.

پولدارهای اروپایی پولدارتر شدند