تصاویر | تاثیرگذارترین موزه هنرهای مدرن در جهان

پولاد کیمیایی برای سعید راد چه نوشت؟/ عکس
موزه هنر مدرن نیویورک(موما) مکانی است که تغذیه ذهن‌های خلاق و الهام بخش را فراهم می کند و با نمایشگاهی فوق العاده و بهترین مجموعه جهان از هنر مدرن و معاصر، عموما به گفتگو بین گذشته و حال حاضر، تاسیس و اختصاص یافته است.

پولاد کیمیایی برای سعید راد چه نوشت؟/ عکس