تصاویر | نماز طلب باران در روستای سیوجان

پوستر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر را ببینید
نماز طلب باران در روستای سیوجان که 90 درصد اهالی آن را سادات تشکیل می دهند، برگزار شد.

پوستر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر را ببینید