لیپی در تهران پا به توپ شد

پوستر «برلین» به نویسندگی محمد یعقوبی رونمایی شد
بازیکنان تیم ملی چین اولین تمرین خود را زیر نظر لیپی، سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا در تهران برگزار کردند.

پوستر «برلین» به نویسندگی محمد یعقوبی رونمایی شد