نقش جامعه فرهنگی در توسعه کردستان بسیار با اهمیت است

پوتین و ترامپ باهم متحد شدند!
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کردستان گفت: توجه ویژه به جامعه هنری و فعالان فرهنگی از وظایف دولت است و نقش این طیف خاص از جامعه در روند توسعه استان بسیار پررنگ و با اهمیت است.

پوتین و ترامپ باهم متحد شدند!