آزمون در تیم منتخب سال سرمربی پیشین روسیه

پوتین دستور امضای پروتکل نظامی با سوریه را صادر کرد
سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال روسیه نام ملی‌پوش ایرانی روستوف را در تیم منتخب سال ۲۰۱۶ این کشور قرار داد.

پوتین دستور امضای پروتکل نظامی با سوریه را صادر کرد