فاطمه و امیر علی فراوان‌‌ترین نام برای دختران و پسران/ 73هزار ایرانی نام خود را تغییر دادند

پوتین توافقنامه حمایت متقابل از سرمایه گذاری با ایران را امضا کرد
ایرنا نوشت: سخنگوی سازمان ثبت احوال،گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه امسال، 73 هزار و 746 ایرانی در داخل و خارج از کشور نام خود را تغییر دادند.

پوتین توافقنامه حمایت متقابل از سرمایه گذاری با ایران را امضا کرد