اظهارات نماینده آمریکایی درباره قانون‌شکنی آمریکا در موضوع تروریسم

پوتین ترامپ را شلیک می‌کند!
ایرنا نوشت: نماینده دمکرات ایالت هاوایی و طراح پیش نویس ‘قانون توقف تسلیح تروریست ها’ با اشاره به نیاز مبرم به اقدام فوری در این زمینه، از قانون شکنی دولت آمریکا در حمایت از تروریستهای سوریه انتقاد کرد.

پوتین ترامپ را شلیک می‌کند!