میراث اوباما برای ترامپ چیست؟

پوتین برای ترامپ پیام فرستاد
تسنیم نوشت:تحقیقات نشان می دهد که عوامل خارج از کنترلی که از دولت های قبلی بر جای مانده، و نه سیاست های واقعی خود روسای جمهور آمریکا مسیر اقتصادی آینده دولت های آمریکا را تعیین می‌کند.

پوتین برای ترامپ پیام فرستاد