تصاویر | برداشت هندوانه شب یلدا در هشت‌بندی

پهلوانان همدانی را بشناسید
کاهش شدید قیمت هندوانه شب یلدا در منطقه هشت‌بندی استان هرمزگان کام کشاورزان زحمتکش این منطقه را در آستانه شب یلدا تلخ کرده است.

پهلوانان همدانی را بشناسید