مهاجم حمله تروریستی استانبول، اتهاماتش را نپذیرفت

«پنچری» در بلوار ارتش
ایرنا نوشت: یحیی مشراپوف، متهم قرقیزستانی حمله تروریستی کلوپ شبانه رینا در استانبول اعلام کرد: ‘این جنایت کار من نیست و به من ارتباطی ندارد.’

«پنچری» در بلوار ارتش