بازگشت بازیکن معترض به تمرین استقلال

پناهیان: یک وزیر حتی قدرت ندارد به تنهایی بر زیر مجموعه خود نظارت کند
جابر انصاری هافبک استقلال امروز در تمرین این تیم حاضر شد.

پناهیان: یک وزیر حتی قدرت ندارد به تنهایی بر زیر مجموعه خود نظارت کند