فیلم | قدرت عجیب مرد غول‌پیکر پاکستانی | نبرد هالک ۴۰۰ کیلویی با تراکتور

پمپاژ مالی به رگ‌های درمان؛ با افزایش بودجه ۸۳درصدی بیمه سلامت
قدرت عجیب دستان مردی پاکستانی که وزنی بیش از 400 کیلوگرم دارد، باعث شده تا با نام قدرتمند‌ترین مرد جهان به شهرت برسد.

پمپاژ مالی به رگ‌های درمان؛ با افزایش بودجه ۸۳درصدی بیمه سلامت