دستگاه غربالگری آرد در شهرکرد طراحی شد

پل اورگان در انتظار اعتبار/خطر روزانه ۳۰۰ خودرو را تهدید می‌کند
فرماندار شهرستان شهرکرد از طراحی دستگاه غربالگری آرد در شهر هفشجان خبر داد.

پل اورگان در انتظار اعتبار/خطر روزانه ۳۰۰ خودرو را تهدید می‌کند