توجه به ابعاد مختلف شهرسازی استاندارد در البرز ضروری است

پلیس فتا سراغ کانال جعلی فدراسیون فوتبال می‌رود
ایرنا نوشت : مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: از آنجایی که آلودگی هوا موضوع چند وجهی است در این زمینه ابعاد مختلف شهرسازی استاندارد برای اقدامات پیشگیرانه در شهرهای استان باید مورد توجه قرار گیرد.

پلیس فتا سراغ کانال جعلی فدراسیون فوتبال می‌رود